Chào mừng đến với thế giới của ánh sáng!

Đèn thả thân gỗ, sứ