Chào mừng đến với thế giới của ánh sáng!

Đèn Thả Thân Gỗ, Sứ