Chào mừng đến với thế giới của ánh sáng!

Đèn ngoài trời Philips, Châu Âu