Chào mừng đến với thế giới của ánh sáng!

Đèn chùm Châu Âu, Mỹ