Chào mừng đến với thế giới của ánh sáng!

Đèn Ngoài Trời Philips, Châu Âu